Tag Archives | אוכל

אקולוגיה מעשית

מהי אקוופוניקה? מאמר מאת Living Green

  אקוופוניקה הינה שילוב של שתי שיטות חקלאיות – חקלאות ימית והידרופוניקה. Aquaculture – חקלאות ימית החקלאות הימית היא מונח המשמש לתיאור שיטות שונות של ייצור סוגים שונים של דגים ומינים ימיים אחרים. שיטות רבות של חקלאות ימית פותחו באזורים שונים של העולם ועל כן הותאמו לתנאי אקלים הסביבתיים והספציפיים של כל אזור ואזור שיטות הגידול העיקריות […]

להמשך קריאה 0