האי האקולוגי

שיתוף פעולה עם חברת אקולנד  הישראלית הפועלת ביזמות אקולוגית קהילתית בפינלנד
אקולנד היא חברת נדל"ן ייחודית אשר משווקת קרקעות טבע נדירות בפינלנד
כל הקרקעות המוצעות לרכישה עוברות בחינה מוקדמת על ידי מומחי נדל"ן פיניים הבקיאים בתנאי השוק המקומי